Posnet ERGO - uniwersalna, solidna, ergonomiczna, komunikatywna

Cogito ergo sum - powiedział Kartezjusz, nie wątpiąc, że ludzie poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Posnet Ergo - mówimy dziś, nie wątpiąc, że jest to odpowiedź na oczekiwania wielu klientów. Pomyśleliśmy bowiem o najbardziej pożądanych cechach kas diskalnych i postanowiliśmy wypełnić nimi jedno urządzenie.

W efekcie stworzona została kasa, która łączy w sobie uniwersalne cechy wszystkich istniejących kas. Sprawdza się zarówno w zamkniętej przestrzeni sklepowej, jak i w plenerze. Jest w pełni zintegrowana z urządzeniami peryferyjnymi, a przy okazji niezwykle odporna na zabrudzenia i wstrząsy. Posiada wyjątkową możliwość rozbudowy wraz z rozwojem biznesu swojego użytkownika. Kasa Posnet Ergo to suma wszystkich zalet kas dotychczas funkcjonujących na rynku.

Projekt nowego Rozporządzenia ws. kas fiskalnych

Ministerstwo Rozwoju opublikowało w dn. 18.08.2016 Projekt rozporządzenia w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Tym samym projekt rozporządzenia został skierowany do konsultacji publicznych.

Zobacz projekt rozporządzenia

Projekt rozporządzenia uwzględnia stanowisko i szereg postulatów Sekcji Dostawców Fiskalnych Urządzeń Rejestrujących działającej przy KIGEiT. Jest to dobry kierunek zarówno dla bezpieczeństwa polskiego systemu fiskalnego jak i dla samej branży fiskalnej.

Intensywna debata nad przyszłym kształtem polskiego systemu fiskalnego została podsumowana w projekcie rozporządzenia zgodnie z przewidywaniami - resort rozwoju opowiedział się za tzw. rozszerzonym wariantem polskim i nie zamierza kopiować systemów funkcjonujących w innych krajach. Uwzględniając specyfikę polskiego rynku, jego aktualną szczelność oraz skalę, rozszerzenie wariantu polskiego o komunikację online jest optymalnym rozwiązaniem.

kom. 602-222-770

created by D.G.